ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ,
РЕСУРСИ, ДЕЙНОСТИ
И ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

*Управленски планове

*Управление на апартаменти,офиси,жилищни и офис сгради

*Охрана и портиер

*Управление на наеми

*Поддържащи и възстановителни услуги

*Продажби,реклама и маркетингови услуги

*Анализ на разхода и планиране на оперативните/оборотни/разходи


Нуждаете ли се от управление на собствеността?


Въпроси, които трябва да си зададете,когато обмисляте закупуване на имот в България
1.Разбирате ли българското законодателство?
2.Имате ли време да управлявате собствеността си?
3.Имате ли достъп до турист.пазар и пазарът за отдаване под наем
4.Знаете ли как да търсите наематели?
5.Разполагате ли с време да показвате собствеността си на потенциални наемодатели?
6.Знете ли как да провеждате интервю и да оценявате перспективните наематели?
7.Знаете ли какво да търсите в молбите на наемателите?
8.Знаете ли как да съставите инвентаризационен лист и как да инспектирате собствеността?
9.Знаете ли как да процедирате,ако наемателят не си плаща наема?
10.Знаете ли как да осигурите оптимална цена за поддръжка на имота?
11.На разположение ли сте при спешни случаи?
12.Знаете ли какво и как да изисквате от наемателите, когато напускат?
13.Знаете ли как да процедирате,ако наемателят напуска преди да е изтекъл договорът?
14.Знаете ли как да развиете и достигнете оптимума чрез вашата собственост?

Успешното и печелившо управление на Вашата собственост изисква солидна работа в бизнеса с недвижими имоти.Ние можем да Ви подпомогнем и разработим всичко това за вас,осигурявайки Ви сигурността,че няма да пропуснем най-добрите и печеливши възможности за вашия бизнес.

*Осигуряваме вашата максимална печалба
*Спестяваме Ви време,така че да можете да се концентрирате върху основния си бизнес.
*Нашата планирана превантивна и поддържаща програма застрахова потенциала на собствеността,в която инвестирате.
*Осигуряваме Ви спокойствие

НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ
/bg/pages/pm-i-operativen-menidjmynt/
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ-
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ