ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ,
РЕСУРСИ, ДЕЙНОСТИ
И ТЕХНОЛОГИИ

УСЛУГИ

Абонаментна техническа поддръжка на сгради и съоръжения

 • Електрическа и климатична (ОВиК) инсталация, UPS
 • ВиК и дренажна системи
 • Слаботокова и компютърна инфраструктура (СКС)
 • Бариери и гаражни врати
 • Система за достъп и видеонаблюдение
 • Система за пожароизвестяване и пожарогасене
 • Интериорни решения и ремонтни дейности 
 • Довършителни работи
 • Премествания на офиси

Услуги, свързани с експлоатацията на сградата

 • Почистване на офисни помещения
 • Почистване на фасади 
 • Озеленяване
 • Охрана 

Административно управление на имота

НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ
/bg/pages/pm-i-operativen-menidjmynt/
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ-
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ