ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ,
РЕСУРСИ, ДЕЙНОСТИ
И ТЕХНОЛОГИИ

PM И ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Технически и административен мениджмънт

Ние Ви осигуряваме цялостна планирана превантивна и действаща поддържаща система, обхващаща всеки аспект и налагаща евентуални дейности по управление на сгради и апартаменти, в които сте инвестирали.
1. Установяване поддръжка и управление на вътрешни правила и разпоредби в комплексите /сградите/
2. Осигуряване на външна и вътрешна охрана / сигнално- охранителни системи за контрол на достъп/ в сградата.
3. Контролиране износването и употребата на собствеността, водене на отчетност и тестване на всички електрически устройства и оборудване.
4. Осигуряване на почистващи и санитарни услуги в комплекса /сградите и общите части/, ветеринарен контрол.
5. Управление на ключ
6. Проверка на охранителните системи- врати, ключалки, прозорци.
7. Съхранение и препращане на поща до избран от Вас адрес.
8. Плащане на месечни задължения и сметки на апартаментите и общите части към тях.
9. Техническа поддръжка на общите инсталации и оборудване /асансьор,противопожарна система, отопление и климатизация/.
10. Техническа поддръжка на общите зони - вътрешна и външна.
11. Поддържане на зелени площи, дворове,паркоместа,вкл. спа зони, детски площадки и басейни.
12. Почистване на общи зони
13. 24 часова охрана и портиер
14. Управление и поддръжка на локалните услуги за апартаментите, като климатизация, отопление и водонагреваемост.НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ
/bg/pages/pm-i-operativen-menidjmynt/
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ-
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТ